Prawo autorskie i reklama

Kancelaria zapewnia obsługę prawną z zakresu prawa autorskiego dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

Opiniujemy umowy dot. reklamy produktów w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Pomagamy klientom w prowadzeniu zgodnej z prawem reklamy ich produktów, opiniujemy umowy sponsoringowe, wspieramy ochronę wizerunku.

Prowadzimy spory z zakresu ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich.

Doświadczenie kancelarii obejmuje pomoc prawną w przygotowaniu m. in. reklam suplementów diety, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i detergentów. Pomagamy w sporach
z agencjami marketingowymi.

Kancelaria zapewnia również pomoc rzeczników patentowych, którzy pomogą w ochronie praw własności przemysłowej przed wdrożeniem przez klienta reklamy produktów w mediach.