E-COMMERCE

Kancelaria zapewnia obsługę prawną z zakresu klientów działających w branży e-commerce

 • Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną klientów z branży e-commerce.
 • Wprowadzamy klientów na rynek, wprowadzamy regulaminy, regulacje RODO, pomagamy we wdrożeniu płatności on-line oraz w zakresie prezentacji cen zgodnie z najnowszymi wymogami.
 • Przygotowujemy klientów do kontroli właściwych organów i prowadzimy audyt prawny stron www. 
 • Opiniujemy umowy z zakresu IT, prowadzimy dokumentację sklepów internetowych, obsługujemy relacje posprzedażowe, pomagamy wejść na nowe rynki.
 • Opiniujemy umowy dot. reklamy produktów w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.
 • Pomagamy klientom w prowadzeniu zgodnej z prawem reklamy ich produktów, opiniujemy umowy sponsoringowe, wspieramy ochronę wizerunku.
 • Prowadzimy spory z zakresu ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich.
 • Doświadczenie kancelarii obejmuje pomoc prawną w przygotowaniu m. in. reklam suplementów diety, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, detergentów i ubrań.
 • Pomagamy w sporach z agencjami marketingowymi.
 • Kancelaria zapewnia również pomoc rzeczników patentowych, którzy pomogą w ochronie praw własności przemysłowej przed wdrożeniem przez klienta reklamy produktów w mediach.

 

Obsługa prawna e-commerce obejmuje:
 • świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej w zakresie e-commerce,
 • doradztwo w zakresie tworzenia struktur prawnych dla świadczenia usług on-line (m.in. przygotowanie regulaminów, polityk prywatności, polityk cookies, umów z podwykonawcami),
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów marketingu on-line,
 • doradztwo w zakresie programów lojalnościowych
  w e-commerce,
 • doradztwo w zakresie struktur prawnych płatności
  on-line,
 • doradztwo w zakresie wymogów regulacyjnych prezentowania towarów i usług,
 • doradztwo dla dostawców treści w Internecie (ochrona praw autorskich, odpowiedzialność dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących usług internetowych oraz branży IT, umów na budowę strony internetowej, umów na SEO oraz SEM,
 • doradztwo w zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnego z prawem pozyskiwania Klientów oraz korzystania z dostępnych baz Klientów,
 • opiniowanie przyjętych rozwiązań pod kątem praw konsumentów, w tym klauzul abuzywnych (niedozwolonych).