PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Poznaniu.

Adwokat Dorota Bełżek ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • W zakresie specjalizacji, zdobytej podczas obsługi wielu tysięcy stosunków pracy, w tym ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych, ogólnopolskiej sieci aptek czy międzynarodowych korporacji logistycznych oraz branży e-commerce znajdujemy najlepsze rozwiązania dla działów HR oraz pomagamy w optymalizacji zatrudnienia.
 • Świadczymy pomoc prawną i posiadamy doświadczenie w występowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie całego kraju.

Prowadzimy dla klientów dokumentację pracowniczą:

 • regulaminy pracy;
 • regulaminy wynagradzania;
 • zakładowe regulaminy świadczeń socjalnych;
 • procedury antymobbingowe;
 • procedury wyboru przedstawicieli pracowników;
 • umowy o pracę;
 • dokumentacja dla pozapracowniczych form zatrudnienia: b2b, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług;
 • wdrożenie 50 % kosztów uzyskania przychodu w umowach o pracę;
 • umowy z członkami władz spółek. 
Kancelaria prowadzi sprawy dla pracowników

i pracodawców z zakresu:

 • odwołań do sądu pracy od zwolnień dyscyplinarnych i z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • zaległego wynagrodzenia;
 • mobbingu;
 • zakazu konkurencji;
 • wypadków przy pracy;
 • chorób zawodowych;
 • czasu pracy;
 • sprostowania świadectwa pracy;
 • likwidacji stanowiska pracy;
 • zwolnień grupowych;
 • związków zawodowych;
 • dyskryminacji i nierównego traktowania;
 • molestowania;
 • molestowania seksualnego;
 • kontraktów menadżerskich;
 • odpraw;
 • nadgodzin;
 • benefitów pracowniczych;
 • świadczeń związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem;
 • pracy zdalnej;
 • elastycznego czasu pracy;
 • ustalenia istnienia stosunku pracy;
 • premii regulaminowych;
 • odwołań od decyzji ZUS;
 • spraw przed Państwową Inspekcją Pracy;
 • spraw przed Powiatowym Urzędem Pracy.