Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Adwokat Dorota Bełżek ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe wykształcenie adwokat Doroty Bełżek z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych połączone z wieloletnim doświadczeniem, pomaga sprawnie znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdego klienta.

W zakresie specjalizacji, zdobytej podczas obsługi wielu tysięcy stosunków pracy, w tym ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych, ogólnopolskiej sieci aptek czy międzynarodowych korporacji logistycznych oraz branży e-commerce znajdujemy najlepsze rozwiązania dla działów HR oraz pomagamy w optymalizacji zatrudnienia.

Świadczymy pomoc prawną i posiadamy doświadczenie w występowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych na terenie całego kraju.

Kancelaria pomaga również pracownikom w sporach z pracodawcami i reprezentuje pracowników przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prowadzimy dla klientów dokumentację pracowniczą i  sporządzamy opinie prawne.

Sporządzamy odwołania do sądów pracy od zwolnień dyscyplinarnych oraz tych z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Prowadzimy sprawy dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych, sprostowań świadectw pracy, likwidacji stanowisk pracy, obsługi podmiotów posiadających związki zawodowe, zwolnień dyscyplinarnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych regulaminów świadczeń socjalnych, procedur antymobbingowych, procedur wyboru przedstawicieli, świadczeń związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem, pracy zdalnej, a także odpraw, nadgodzin i benefitów pracowniczych oraz ustalenia istnienia stosunku pracy.

Prowadzimy obsługę podmiotów korzystających z dofinansowania wynagrodzeń z PFRON.

Prowadzimy postępowania sądowe również z zakresu mobbingu, molestowania, molestowania seksualnego i dyskryminacji – zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników.

Zapewniamy również usługi z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji ZUS i reprezentację klientów przed sądami, zarówno po stronie pracodawców, jak i ubezpieczonych pracowników.

Kancelaria zapewnia również obsługę kontraktów menadżerskich oraz umów z zakresu autonomicznego podporządkowania zleceniobiorców, pracowników, umów o dzieło oraz podmiotów gospodarczych (b2b).

Pomagamy również we wdrożeniu 50% kosztów uzyskania przychodu przy umowach o pracę.

 
W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych reprezentujemy klientów głównie na obszarze Poznania oraz województwa wielkopolskiego.