OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria zapewnia stałą obsługę przedsiębiorców.

Pomagamy w prowadzeniu działalności gospodarczej, zakładaniu spółek prawa handlowego, wprowadzaniu zmian w KRS.

Kancelaria na bieżąco przygotowuje i opiniuje umowy gospodarcze z zakresu działalności klienta oraz pomaga w negocjowaniu ich warunków, w tym w szczególności umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, umów budowlanych, franczyzowych. Przygotowujemy proces sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstw, przeniesienie zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności dla podmiotów z zakresu rynków regulowanych.

Przygotowujemy regulaminy, statuty oraz dokumentację pracowniczą.

Reprezentujemy klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji publicznej, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz zlecamy i prowadzimy windykację należności.

 

Kancelaria współpracuje z notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, co pozwala na kompleksową obsługę przedsiębiorców.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów z sektora spożywczego, farmaceutycznego, suplementów diety, e-commerce, logistyki oraz agencji ochrony osób i mienia. Szczególną wiedzę i doświadczenie posiadamy w zakresie prawa pracy, niezbędne do pomocy w funkcjonowaniu klientów zatrudniających wielu pracowników, na różnych podstawach. Kancelaria świadczy pomoc w siedzibie kancelarii, zdalnie bądź bezpośrednio w siedzibie klienta.