SPRAWY ZUS POZNAŃ

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów indywidulanych i podmiotów gospodarczych w zakresie sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Adwokat Dorota Bełżek ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną, od momentu wszczęcia kontroli, po pomoc w trakcie kontroli, reprezentowanie przed ZUS, wniesienie odwołania od decyzji i reprezentację przed sądem.

Zapewniamy pomoc w następujących zakresach:

  • ubezpieczeń społecznych,
  • ubezpieczeń chorobowych,
  • zasiłków macierzyńskich,
  • zasiłków rodzicielskich,
  • rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Dla płatników składek (pracodawców) pomagamy przy:

  • optymalizacji obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych;
  • oskładkowania i przypisania przychodu z umów zleceń do przychodu z umowy o pracę;
  • Funduszu Pracy;
  • Funduszu Solidarnościowego;
  • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.