E-COMMERCE

Kancelaria zapewnia obsługę prawną z zakresu klientów działających w branży e-commerce

Kancelaria prowadzi obsługę prawną klientów z branży e-commerce. Wprowadzamy klientów na rynek, wprowadzamy regulaminy, regulacje RODO, pomagamy we wdrożeniu płatności on-line oraz w zakresie prezentacji cen zgodnie z najnowszymi wymogami. 

Opiniujemy umowy z zakresu IT, prowadzimy dokumentację sklepów internetowych, obsługujemy relacje posprzedażowe, pomagamy wejść na nowe rynki. 

Opiniujemy umowy dot. reklamy produktów w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Pomagamy klientom w prowadzeniu zgodnej z prawem reklamy ich produktów, opiniujemy umowy sponsoringowe, wspieramy ochronę wizerunku.

Prowadzimy spory z zakresu ochrony osobistych i majątkowych praw autorskich.

Doświadczenie kancelarii obejmuje pomoc prawną w przygotowaniu m. in. reklam suplementów diety, produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i detergentów. Pomagamy w sporach
z agencjami marketingowymi.

Kancelaria zapewnia również pomoc rzeczników patentowych, którzy pomogą w ochronie praw własności przemysłowej przed wdrożeniem przez klienta reklamy produktów w mediach.